Schedule 9/20/2019 - 9/26/2019

|
Ishall/Isbanan   Information  Access
 Fri 20/9Sat 21/9Sun 22/9Mon 23/9Tue 24/9Wed 25/9Thu 26/9
7
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:30
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
8
IFK Arboga Hockey
Ishockey
A-lag
08:30-09:50
Isvård
08:00-12:50
9
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U8/9 (1+2)
09:30-10:30
10
Allmänhetens åkning
Allmänhetens åkning
10:00-10:50
Allmänhetens åkning
Puck o klubba
10:40-12:35
11
Closed
11:30-15:00
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U13-? (4) (5+6)
11:00-12:50
12
Allmänhetens åkning
Allmänhetens åkning
12:45-14:00
13
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U14/15-? (3) (1+2)
13:00-15:20
14
IFK Arboga Hockey
Ishockey
domarkurs
14:15-15:15
15
Ishockey
BU1
15:15-16:15
16
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U10/11 (5+6)
16:00-16:50
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U12 (3)
16:30-17:50
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U8/9 (1+2)
16:00-16:50
Allmänhetens åkning
Allmänhetens åkning
16:00-17:30
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U13 (4)
16:30-17:50
17
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U12 (1+2)
17:00-17:50
Closed
17:15-00:00
Closed
17:15-00:00
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U10/11 (3)
17:00-17:50
IFK Arboga Hockey
Ishockey
A uppvärmning match
17:30-19:00
18
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U14/15 (3)
18:00-18:50
IFK Arboga Hockey
Ishockey
A-lag
18:00-19:10
IFK Arboga Hockey
Ishockey
A-lag
18:00-19:10
IFK Arboga Hockey
Ishockey
A-lag
18:00-19:10
19
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U13-? (4) (5+6)
19:00-21:00
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U14/15 (4)
19:20-20:50
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U13 (4)
19:20-20:20
IFK Arboga Hockey
Ishockey
A-Smedjebackens HC
19:00-21:00
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U14/15 (3)
19:20-20:40
20
IFK Arboga Hockey
Ishockey
Oldboys (1+2)
20:40-21:50
IFK Arboga Hockey
Ishockey
Veteran (5+6)
20:50-22:00
21
Closed
21:00-00:00
22
Closed
22:10-00:00
Closed
22:10-00:00
Closed
22:10-00:00
Closed
22:10-00:00
Löpande bokning
Korttid
Match
Ställtid
Allmänhetensåkning
Closed

|