Schedule 1/20/2020 - 1/26/2020

|
Ishall/Isbanan   Information  Access
 w.04Mon 20/1Tue 21/1Wed 22/1Thu 23/1Fri 24/1Sat 25/1Sun 26/1
7
Closed
00:00-08:30
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
8
Skolverksamhet
Nybyholm 3 F
08:50-09:40
Skolverksamhet
Sture 7 HI
08:40-09:30
Isvård
08:00-12:30
IFK Arboga Hockey
Ishockey
A-lag
08:30-09:50
9
Skolverksamhet
Mottagningsgrupp Gäddan
09:10-10:40
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U11-Kungsör (3) (5+6)
09:00-10:50
10
Skolverksamhet
Nybyholm 4-5 F
10:00-11:30
IFK Arboga Hockey
Ishockey
TKH (1+2)
10:00-11:00
11
Skolverksamhet
Sture 7JK
11:20-12:10
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U13-2 - Surahammar (4) (1+2)
11:00-12:50
12
Skolverksamhet
8 HI
12:30-13:30
Skolverksamhet
Sture 8 FG
12:50-13:50
Closed
12:10-12:50
Skolverksamhet
Sture 6JK
12:50-13:45
Allmänhetens åkning
Puck o klubba
12:20-13:10
13
Skolverksamhet
Sture 6 FG
13:50-14:40
Skolverksamhet
9 JK
13:50-14:45
Closed
13:45-14:00
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U8/9 (4)
13:20-14:20
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U15-Hallsberg (3) (5+6)
13:00-15:00
14
Skolverksamhet
Sture 8 JK
14:50-15:50
Skolverksamhet
Sture 9JK
14:00-15:00
Skolverksamhet
Sture 6 HI
14:00-15:00
Skolverksamhet
Sture 9HI
14:00-15:00
Allmänhetens åkning
Puck o klubba
14:30-15:30
15
Skolverksamhet
7 FG
15:00-16:00
Allmänhetens åkning
Allmänhetens åkning
15:40-17:15
Isvård
15:30-17:00
16
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U12 (1+2)
16:00-16:50
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U8/9 (1+2)
16:00-16:50
Allmänhetens åkning
Allmänhetens åkning
16:00-17:30
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U12 (3)
16:00-17:00
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U10/11 (5+6)
16:00-17:20
17
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U13 (4)
17:00-18:00
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U10/11 (3)
17:00-17:50
Isvård
17:30-18:00
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U13 (4)
17:10-18:00
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U12 (4)
17:30-18:50
Closed
17:15-00:00
IFK Arboga Hockey
Ishockey
A-Viking HC
17:00-19:00
18
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U14/15 (3)
18:10-19:20
IFK Arboga Hockey
Ishockey
A-lag
18:00-19:10
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U13-2 - Köping
18:00-19:30
IFK Arboga Hockey
Ishockey
A-lag
18:10-19:20
19
IFK Arboga Hockey
Ishockey
A-lag
19:30-20:40
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U13 (4)
19:20-20:40
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U14/15 (3)
19:50-21:10
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U14/15 (3)
19:30-20:40
Closed
19:00-00:00
20
IFK Arboga Hockey
Ishockey
Oldboys (1+2)
20:50-22:00
IFK Arboga Hockey
Ishockey
Veteran (5+6)
20:50-22:00
IFK Arboga Hockey
Ishockey
Oldboys (1+2)
20:50-22:00
21
Closed
21:00-00:00
22
Closed
22:10-00:00
Closed
22:10-00:00
Closed
22:10-00:00
Closed
22:10-00:00
Löpande bokning
Korttid
Match
Ställtid
Skolbokning
Allmänhetensåkning
Closed

|