Schedule 9/14/2020 - 9/20/2020

|
Ishall/Isbanan   Information  Access
 w.38Mon 14/9Tue 15/9Wed 16/9Thu 17/9Fri 18/9Sat 19/9Sun 20/9
7
Closed
00:00-08:30
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-08:00
8
Isvård
08:00-11:00
9
IFK Arboga Hockey
Ishockey
TKH (1+2)
09:30-10:40
10
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U9/10 (5) (6)
10:00-11:10
IFK Arboga Hockey
Ishockey
Tjejlag (5) (6)
10:50-12:00
11
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U13-Motala (3+4) (5+6)
11:30-13:20
12
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U15 (3+4)
12:10-14:20
13
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U11/12 (1+2)
13:30-14:40
14
IFK Arboga Hockey
Ishockey
Ungdomstid
14:30-16:00
15
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U14--Linden (3+4) (5+6)
15:00-17:00
16
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U13 (5) (6)
16:30-17:40
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U11/12 (5) (6)
16:30-17:40
Allmänhetens åkning
Allmänhetens åkning
16:00-17:30
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U11/12 (3) (4)
16:30-17:40
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U9/10 (5) (6)
16:30-17:40
Allmänhetens åkning
Allmänhetens åkning
16:10-17:15
17
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U15/16 (3) (4)
17:50-19:00
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U14 (3) (4)
17:50-19:00
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U13 (5) (6)
17:40-18:50
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U15/16 (1) (2)
17:50-19:00
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U14 (3) (4)
17:50-19:00
Closed
17:15-00:00
Closed
17:15-00:00
18
19
IFK Arboga Hockey
Ishockey
ungdomstid
19:10-20:30
IFK Arboga Hockey
Ishockey
A-lag
19:10-20:20
IFK Arboga Hockey
Ishockey
U15/16 (3) (4)
19:00-20:10
IFK Arboga Hockey
Ishockey
A-lag
19:10-20:20
20
IFK Arboga Hockey
Ishockey
Oldboys (1) (2)
20:20-21:30
21
22
Closed
22:10-00:00
Closed
22:10-00:00
Closed
22:10-00:00
Closed
22:10-00:00
Closed
22:10-00:00
Löpande bokning
Korttid
Match
Ställtid
Allmänhetensåkning
Closed

|